Korrekturlæsning

- Tips og tricks til sproget

Ligge eller lægge

Teorien
Når der er tale om en handling, skal man skrive lægge.

Når der ikke er nogen handling, skal der stå ligge.

Eller sagt mere grammatisk: Når der er et objekt (genstandsled), skal man skrive lægge. Ellers ligge.

Nogle bruger en huskeregel: Lægge er en bevægelse. Læg mærke til æ'erne.
Eksempler
Han lægger bogen på hylden. (Korrekt sætning med handling, bogen er objekt).

Han ligger på sofaen. (Korrekt sætning uden handling, intet objekt).

Han ligger sig lige på sofaen. (Forkert sætning med handling, sig er objekt).
Øvelser

Hvilken sætning er rigtig?

De ligger asfalt på vejen.
Hun lagde og sov.
Han ligger og sover.
Han lagde på 7 i gennemsnit.Fejltypen er tydelig for de fleste læsere, og derfor er det vigtigt at skelne korrekt mellem 'ligge' og 'lægge'.

Forståelse gennem oversættelse

Den manglende skelnen mellem de to ord skyldes, at man normalt ikke kan høre forskel i talesproget. Derfor kan det for nogle - foruden de nævnte råd ovenfor - hjælpe, hvis man prøver at oversætte sætningen til at andet sprog:

Er stellt das Buch ins Regal.
Er legt sich hin und schläft.

He puts the book on the shelf.
Osv.

At kunne skelne mellem ordene "ligge" og "lægge" er vigtigt, fordi de refererer til to forskellige handlinger inden for sprogbrug og beskriver forskellige handlinger eller tilstande.

Forståelse gennem grammatisk viden

Førstnævnte har ikke noget objekt i sætningen. Sætninger uden et objekt fokuserer ofte på handlingen i sig selv. For eksempel: "Hun læser." Her er handlingen "læser," men der er intet specifikt objekt, der modtager handlingen. Eller: "Han ligger på sofaen". Her er "på sofaen" præposition og ikke objekt (som nogle tror).

Sætninger med et objekt beskriver handlingen rettet mod noget specifikt. For eksempel: "Han sender et brev." Her er "brev" objektet. Eller: "Hun lægger en bog på hylden".
At forstå brugen af objekter i sætninger er nøglen til at forstå nærværende emne.

At forstå forskellen mellem disse to ord er afgørende for at kommunikere tydeligt og præcist. Brugen af det forkerte ord kan ændre betydningen af en sætning eller føre til misforståelser. Så at mestre forskellen mellem "ligge" og "lægge" bidrager til klar og nøjagtig kommunikation.