Korrekturlæsning

- Tips og tricks

Komma - lær kommatering

Teorien
Ved grammatisk komma sætter man som udgangspunkt komma, når der er udsagnsled (O) og grundled (X) to steder i sætningen + et par andre tilfælde.

Man sætter komma ved opremsninger.

Forbindelsen mellem udsagnsled og grundled kaldes i grammatikken for 'neksus'. For at sætte komma skal du lede efter denne neksus.
I eksemplet er der neksus mellem 'hun' og 'læser'. Der er også neksus mellem 'hun' og 'skal'.

I denne sætning sættes der ikke komma:
Hun skriver og han redigerer.
De to udsagnsled har samme grundled .
Eksempler
Hun læser bogen, fordi hun skal.
Hun (grundled) læser (udsagnsled) bogen, fordi hun (grundled) skal (udsagnsled).
Eller med tegn:
Hun (X) læser (O) bogen, fordi hun (X) skal (O).

Øvelser

Hvilken sætning er rigtig?

De lægger asfalt på vejen og bilerne må vente.
Hun lå, og sov.
Teksten er vanskelig at læse, fordi der er mange fremmedord.
Han lagde bogen, på hylden.