Korrekturlæsning

- Tips og tricks til sproget

Komma - lær kommatering

Teorien
Ved grammatisk komma sætter man som udgangspunkt komma, når der er udsagnsled (O) og grundled (X) to steder i sætningen + et par andre tilfælde.

Man sætter komma ved opremsninger.

Forbindelsen mellem udsagnsled og grundled kaldes i grammatikken for 'neksus'. For at sætte komma skal du lede efter denne neksus.
I eksemplet er der neksus mellem 'hun' og 'læser'. Der er også neksus mellem 'hun' og 'skal'.

I denne sætning sættes der ikke komma:
Hun skriver og han redigerer.
De to udsagnsled har samme grundled .
Eksempler
Hun læser bogen, fordi hun skal.
Hun (grundled) læser (udsagnsled) bogen, fordi hun (grundled) skal (udsagnsled).
Eller med tegn:
Hun (X) læser (O) bogen, fordi hun (X) skal (O).

Øvelser

Hvilken sætning er rigtig?

De lægger asfalt på vejen og bilerne må vente.
Hun lå, og sov.
Teksten er vanskelig at læse, fordi der er mange fremmedord.
Han lagde bogen, på hylden.Ofte stillede spørgsmål

Skal kommaet stå før eller efter 'fordi'?

Med grammatisk kommatering sættes kommaet før 'fordi'.
Han løber hurtigt, fordi han har travlt.
Den grammatiske forklaring er, at ledsætningen begynder med ordet 'fordi', og ved grammatisk kommatering sætter man komma før ledsætninger. Hvis man er i tvivl om, hvor ledsætninger begynder, kan man bruge ombytningsprøven.
Fordi han har travlt, løber han hurtigt. (Sætningen efter kommaet er flyttet frem).
Sætningen er så at sige skåret over lige før ordet 'fordi'. Skærer man sætningen over andre steder, bliver det noget rod.
Han har travlt, han løber hurtigt fordi.

Må man skrive 'fordi at'?
Ja, det må man godt, men det er bedst at skrive det uden 'at'. Da mange læsere ser det som en fejl, er det bedst blot at undlade det. Om det så - grammatisk set - er forkert, er en anden diskussion. Sikkert er det i hvert fald, at de færreste vil opfatte det som forkert, når der ikke kommer 'at' efter 'fordi'.

Skal der komma før 'og'?

Hvis der er udsagnsled og grundled på begge sider af 'og', skal der sættes komma.
Jens kører bilen i garagen, og Niels åbner døren.
Jens kører bilen i garagen og ser ikke, at der står en cykel for enden. (Læg mærke til, at de to udsagnsled - 'kører' og 'ser' - har samme grundled).