Korrekturlæsning

- Tips og tricks til sproget

Et eller to ord?

Teorien
I det danske sprog skrives sammensatte ord i ét. I de fleste tilfælde kan man høre, at ordet er sammensat. Der er nemlig mere tryk på ordets første stavelse i sammensatte ord.

Når man fx udtaler ordet sumpbæver, er der tydeligvis mere tryk på den første del af ordet. Lægger man trykket på bæver, lyder det helt forkert: Sumpbæver.

Det gælder også sammensætninger af udsagnsord + navneord.

Men...

I nogle tilfælde skaber orddelingen en betydningsforskel:

Det var en stor bonde.
Det var en storbonde.
Han var engelsk lærer.
Han var engelsklærer.
Eksempler
Han køber et rejsekort. (Sammensat navneord).

Der er masser af flyvemyrer. (Sammensætning af udsagnsord + navneord).

Hun var fransk lærer. (En lærer fra Frankrig).

Hun var fransklærer. (En lærer, som underviser i fransk).
Øvelser

Hvilken sætning er rigtig?

På vej